Denna sida är låst och endast åtkomst för kunder med abonnemang. Köp något av nedanstående för att få tillgång:
Marknad
Vad händer i världen och vilka yttre påverkan har svenskt lantbruk ur ett globalt perspektiv.
Här följer du bland annat Eriks tankar och idéer om världsmarknaden och vad den påverkas av. Hur påverkar vädret de stora odlingsbältena och vad det kan innebära för priser hos oss och ute i världen?

Vi delar med oss av statistik från bland annat Jordbruksverket i grafer och diagram som t.ex. exportstatistik för både spannmål och animalier.

Du finner kalkyler och andra nedladningsbara hjälpredor för att få koll på din odlingskostnad samt rapporter om aktuella råvarupriser såväl i Sverige som globalt.
Läs merhär