Lantbruksväder 2.0
Lantbruksväder 2.0 är ett samarbete mellan Scandinavian Farmers och StormGeo. Att meteorologi är en förutsättning för att göra affärer som är baserade på någon form av grund är för oss idag självklart. Meteorologi blir så mycket viktigare och behovet av information blir allt viktigare.

Inom lantbruket kan vi idag kontrollera och mäta mycket i fält, men vädret är en av de delar som vi idag inte kan påverka. Däremot kan vi genom att veta och bättre förstå hur vädret kommer bli inom de kommande veckorna-månaderna, bättre planera för våra åtgärder och vilka insatser som ska göras i fält, utan att riskera förluster såväl med kväve som fosfor samt kapitalinsatser. Helt enkelt att kunna bromsa i tid, så vi inte hamnar i en situation som 2018 igen, då stora insatser gjordes i fälten, men torkan gjorde så att skördarna halverades och som följd stor risk för N-förluster. 
Johan Groth är huvudmeteorolog för videopresentationerna i Lantbruksväder 2.0. Johan är en av Sveriges mest erfarna meteorologer och var även den som startade StormGeo AB 2008.
Maria Augutis är projektledare för Lantbruksväder 2.0 för StormGeos räkning och ser till vi har allt vi behöver.
Per Holmberg är operationell chef över meteorologerna på StormGeo AB och har varit mycket involverad i utvecklingsarbetet av Lantbruksväder 2.0 sedan start. Per rycker även in som presentatör av Lantbruksväder 2.0 ibland.
Josefine Bergstedt är meteorolog och kommer att rycka in som presentatör av Lantbruksväder 2.0 ibland.