Om oss
Rådgivning och handel över gränserna
Målet för Scandinavian Farmers är att förse dig som lantbrukare med den information du behöver för att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Allt av intresse från odling till handel och marknad. Denna digitala plattform är nytänkande med allt kopplat till växtodling. Information om vad som händer i fält, marknad, våra inköp och försäljningsstrategi/rekommendation ihop med digital rådgivning i fält (VÄXTAB-modellen) samt Väderprognoser och enormt mycket mer.
Erik, Ann, Maria, Fredrik och Johan på Odlardagen i Vara
Ägare
Scandinavian Farmers AB ägs av Erik Sundell och VÄXTAB AB.
VÄXTAB - rådgivning
VÄXTAB är ett rådgivningsföretag bestående av Fredrik och Ann Tidström. Fredrik är växtodlingsrådgivare med många års erfarenhet i branschen och med ett tankesätt att inget är omöjligt och ingen kan spara sig till framgång. Fredrik jobbar främst ute hos kund i fält och har all sin utrustning i servicebussen där man finner en mängd olika teknisk utrustning för att mäta och bedöma det mesta i fält.

Ann är husdjursagronom i botten och har jobbat många år inom nötkreatursavel men nu helt och fullt är med i arbetet med VÄXTAB och Scandinavian Farmers som allt i allo med labbarbete, bokföring och hemsidan som några uppgifter.
Erik Sundell – marknadsinformation
Erik Sundell är lantbrukare och entreprenör från Sollebrunn och har ett stort intresse av hur världsmarknaden fungerar ihop med meterologi. Erik bedriver både ett lantbruk med spannmålsinriktning samt har en entreprenadfirma i Alingsås. Han delar med sig av sina tankar, funderingar och information han inhämtar från olika delar i världen.
Våra kunder
Våra abonnemangskunder finns huvudsakligen ännu i Sverige fördelat på framförallt södra och mellersta delen. Men vi har även kunder i Norge, och Finland samt på Åland.

Varje grön nål representerar en abonnemangskund.
Bilden visar kunder med abonnemang 2023-05-01
Update cookies preferences Update cookies preferences