Vad säger våra kunder om oss?
”Scandinavian Farmers har för mig bidragit till snabbare koll på marknadsrörelse” Claes Jonsson

”Vi har fått en djupare inblick i marknaden. Agerar inte lika mycket på magkänsla längre, utan försöker ta välkalkylerade beslut” Östryftes Gård AB
”Jag har personligen fått en mycket bättre inblick i världsmarknaden” Vesta Lantbruk

Marknadsbevakningar är på intet sätt någon som kan avgöra utfallet utav. Vi kan bara skriva hur vi bedömer situationen just nu och vad vi tror framgent.

I vår tjänst Utsikt - Marknad ingår, Marknad Nyheter och Blogg, där vi ger våra funderingar över bland annat WASADE- rapporten, valutor och börsnoteringar. Här diskuterar vi även pris på kontrakt, världsmarknaden och hur den påverkas av det globala vädret.
Erik Sundell är lantbrukare och entreprenör från Sollebrunn och har ett stort intresse av hur världsmarknaden fungerar ihop med meterologi. Han följer flera traders runt om i världen och har ett stor kontaktnät för att hålla sig uppdaterad om vad som sker.

Vi tar även hjälp av experter från bland annat handeln och Jordbruksverket för att hålla oss uppdaterade om det senaste samt diskutera våra idéer.

Du finner kalkyler och andra nedladningsbara hjälpredor för att få koll på din odlingskostnad samt rapporter om aktuella råvarupriser såväl i Sverige som globalt.

Fredrik Tidström, VÄXTAB, bevakar växtnäringsmakaden och rapporterar.
Vad ingår mer i Utsikt - Marknad
Ställa frågor och söka efter information
Du kan ställa frågor och ge kommentarer under inläggen i bloggen. Alla som har log in på Scandinavian Farmers hemsida kan då ta del av frågor och svar, eller lägga in egna svar och funderingar. Du kan även ställa frågor och diskutera på sidan Frågor och Svar.

Söker du efter en specifik fråga kan du söka via hashtag i bloggen eller i sökrutan längst upp till höger.
Marknadsnoteringar
Vi följer Marknadsnoteringarna för bland annat Vete och Raps där vi förser dig som kund diagram och siffror omräknat till Svenska kronor.

Marknadsbevakningar är på intet sätt någon som kan avgöra utfallet utav. Vi kan bara skriva hur vi bedömer situationen just nu och vad vi tror framgent. Ibland får vi rätt och ibland får vi fel, men vi försöker alltid basera våra ställningstagande på genomarbetade grunder av läget där samtliga faktorer vägs in.
Kalkyler
Är du 100 % säker på din produktionskostnad? Allt som vi inte känner till eller har vetskap om är saker som skapar onödig stress.

Här hittar du bland annat lathundar som du kan ladda hem och ta del av. Lägg in dina egna värden och få fram siffror för din egen gård.
Försäljningsstrategier
Den viktigaste delen i vår inköpsstrategi och vår försäljningsmodell är baserad på en riskhantering som bygger på att dela upp inköp och försäljning i många mindre poster. Utifrån denna strategi baserar vi då vårt resonemang utefter den risk vi anser att vi kan hantera.
Svensk Marknad - Vegetabilier
Hur stor produktion har vi i Sverige av olika grödor och hur stor är skördarna och vad blir totalproduktionen? Detta påverkar i sin tur hur mycket vi kan exportera från Sverige. Vi delar med oss av statistik från bland annat Jordbruksverket i grafer och diagram hur export och import av olika grödor ser ut historiskt och för tillfället.
Svensk Marknad - Animalier
Hur stor är produktionen i Sverige av kött, ägg och mejeriprodukter samt hur ser fördelningen ut av slakt mellan tex kalv, stut och tjur? Vi delar med oss av statistik från bland annat Jordbruksverket i grafer och diagram hur export och import av kött, ägg och mejeriprodukter ser ut historiskt och för tillfället.
MATIF vete i SEK
Odlingsområden och Skördetidpunkter
Vart är de olika odlingsområdena vad gäller vete, majs, soja och raps och när skördas och sås de olika grödorna runt om i världen? Vi försöker bena ut det för att även kunna koppla ihop detta med vädret för att förstå hur världsmarknaden påverkas.