Vad säger våra kunder om oss?
”Snabba råd inom rådgivningen inom växtodlingen, där jag upplever att den vanliga rådgivningen ligger någon dag efter om man ska hinna praktiskt” Daniel Söderlund
”Scandinavian Farmers har för mig bidragit till bättre koll på ogräs osv, fått mycket information om ogräs jag inte visste om” Thomas Pettersson
”Vi har tidigt kunnat vara ute i fält och kollat efter ev behov av insatser och har därmed kunnat anpassa insatser efter väderlek o bekämpningströsklar” Örslösa Lantbruk
Växtodling är ett brett begrepp och innefattar ofantligt många delar. Vi delar med oss vad vi ser i fält och försöker bena ut vad som är viktigt just nu.

I vår tjänst Utsikt - Växtodling ingår, Växtodling Nyheter och Blogg, där vi uppdaterar flitigt vad som är på gång , både vad gäller i fält under säsong men även annat matnytttig som t.ex. vilka preparat som blivit godkända och produktinformation från olika leverantörer.
VÄXTAB, Fredrik Tidström, jobbar i fält och besöker sina abonnemangskunder (ett 25 tal lantbrukare i Västergötland) frekvent under odlingssäsongen och delar med sig vad som händer i fält.

Vi har även experter på plats i andra delar av Sverige för att fånga upp hur det ser ut i vårt avlånga land. Mats Andersson, tidigare anställd på BayerCropSciensce, stärker upp i Skåne och Leif Persson, tidigare anställd på Gullviks, stärker upp i Örebro-området.
I VÄXTAB bussen finns en mängd utrustning för att mäta och hålla koll på vad som händer i fält. I laboratoriet hemma finns ytterligare instrument för fler mätningar.

Skulle detta ändå inte vara nog, kan vi skicka prover vidare till labb som undersöker vidare. Ta del av mätresultaten med Yara handsensor under säsong, falltalsmätningar, proteinmätningar, pH-mätningar osv. som läggs ut allt eftersom på hemsidan.
Fredrik Tidström
Mats Andersson
Leif Persson
Vad ingår mer i Utsikt - Växtodling
Ställa frågor och söka efter information
Du kan ställa frågor och ge kommentarer under inläggen i bloggen. Alla som har log in på Scandinavian Farmers hemsida kan då ta del av frågor och svar, eller lägga in egna svar och funderingar. Du kan även ställa frågor och diskutera på sidan Frågor och Svar.

Söker du efter en specifik fråga kan du söka via hashtag i bloggen eller i sökrutan längst upp till höger.
Växtskydd
Växtskydd hjälper oss att minska antalet larver, flugor, sniglar, baggar och loppor som kan orsaka stora skador som fläckar, mörkfärgning och stora skördeförluster.

Vi uppdaterar med bilder och kommentarer på angrepp av svamp, insekter och ogräs i fält vi sett under åren.

Vi lägger ut poddar och filmklipp om tex olika växtskyddsmedel, dokument, lathundar och sammanställningar om tex vattenkvalitet.
IPM står för Integrated Pest Management. Växtskyddsmedel finns för fungicider, herbicider och insekter. Vi ska och vill använda dessa vid rätt tillfälle genom att följa regler och gränsvärden.

Vi följer viktigt information från bland annat KEMI, Jordbruskverket och Växtskyddscentralen och delar med oss på hemsidan, både skriftligt och vid våra inspelningar.
Växtnäring
Stallgödsel och Mineralgödsel innehåller växtnäring som makronäringsämnen (Kväve, Fosfor, Kalium, Magnesium, Kalcium, Svavel) och mikronäringsämnen (mangan, koppar, bor, zink).

För att veta vad markleveranser av kväve behövs 0-rutor och kontinuerliga mätningar N-innehåll med handsensor. Vi delar med oss av våra mätningar i fält, tankar och idéer.
Jordanalyser
Vad hittar vi i jorden? Vi delar med oss av jordanalyser och vad som är viktigt att tänka på.

Det är viktigt att ta jordanalyser för att hitta klumprotsjuka, nematoder och ärtrotröta. Dessa sjukdomar kan ge stora skördeförluster.
Spannmål
Vad har vi för erfarenheter om spannmål? För att få ut representativa prov från fält används handtröska. Falltalet avgör om spannmålen kan säljas som brödvete eller fodervete.

Hur fungerar en falltalsmätning, vilka falltal får vi fram från de kunder vi besöker? En NIR-mätare mäter vattenhalt, proteinhalt och vattenhalt.

Spillmätare mäter spillet efter tröskan för att justera inställningarna. Vi delar med oss av våra resultat och funderingar kring resultaten.
0-rutepresenning
Gulskål -för att fånga insekter
Handtröska
Oljeväxter
Odling av oljeväxter så som höst, vårraps , rybs och lin. Vad har oljeväxterna för oljehalt?

Här delar vi med oss av våra erfarenheter om odling av oljeväxter. Vilka utvecklingsstadier är viktigt att hålla koll på? Vilka datum brukar de olika stadierna vara i de olika delarna av landet?
Utsäde
Utsäde har olika grobarhet, vilket påverkar utsädesmängderna. Vad har du för grobarhet på ditt utsäde?

Även tusenkornvikt påverkar utsädesmängden. Tusenkornvikt är ett mått på kärnor per liter. Jordarterna i marken påverkar också vilken utsädesmängd det ska vara vilket gör att variabel utsädesmängd är att föredra. Vi hjälper dig en bit på traven med tips, våra erfarenheter och lathundar.
Kalk
pH i marken är viktigt men varför? För att få rätt pH i marken kan man kalka för att förbättra markegenskaperna. Hur fungerar olika sorters kalk?
NDVI
NDVI är ett värde som beräknas från hur mycket ljus som reflekteras från växterna vid bilder från satelliter. Enkelt förklarat mäter det hur grön samt hur tät vegetationen är. Mätning över tid ger bilden över grödans mående.
Raps
Grobarhetstest
Kalkmätning